Friday, October 7, 2011

Kian Hilang... T_T

aroma itu;
kian menghilang...
aku makin sesak;
perlu ia lagi,
untuk meneruskan hari.
kekasih;
aku mahu...
T_T

No comments:

Post a Comment